WATTer Skills

WATTer Skills

Αποτελέσματα

IO1 - Δεξιότητες για τεχνικούς και ειδικούς της αποδοτικής χρήσης νερού

Η παρούσα έκθεση αναφέρεται στο πρώτο βήμα του έργου, δηλαδή το Πνευματικό Προϊόν I (IOI), οι στόχοι της οποίας είναι οι ακόλουθοι:

  • Το σημείο εκκίνησης και ο καθορισμός του χάρτη δεξιοτήτων του WATTer Skills σε Ευρωπαϊκό επίπεδο;
  • Ο γενικός καθορισμός των δεξιοτήτων;
  • Ο καθορισμός και η συλλογή των δεικτών παρακολούθησης, για τη σύγκριση της αποδοτικής χρήσης του νερού και της ενεργειακής αποδοτικότητας στα κτίρια (πριν και μετά την εφαρμογή του συστήματος κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων), συμπεριλαμβανομένης της συλλογής στοιχείων σχετικά με την κατανάλωση νερού και ενέργειας.

 

IO1. Θέτοντας την Περίμετρο των δεξιοτήτων του WATTer Skills

IO2 - Πλαίσιο Προσόντων για Τεχνικούς και Ειδικούς Αποδοτικής Χρήσης Νερού

Το παρόν έγγραφο αναφέρεται στο δεύτερο βήμα του έργου – το Πνευματικό Προϊόν ΙΙ (IO2), οι στόχοι του οποίου είναι να παρουσιάσει τον ορισμό των απαιτήσεων του σχήματος κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων βάσει των μαθησιακών αποτελεσμάτων όπως αυτά καθορίστηκαν στο πλαίσιο του IO1, σε εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ), ώστε να υιοθετηθούν και να προσαρμοστούν (σε εθνικό επίπεδο) για την κατάρτιση και τα προσόντα των διαφόρων τύπων επαγγελματιών – στόχου, συμπεριλαμβανομένων των πτυχών της γνώσης, του πλήθους ωρών, του προφίλ εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών, τα αναγκαία προαπαιτούμενα προσόντα, μεταξύ άλλων σχετικών κριτηρίων. Οι προσδιορισμένες απαιτήσεις του σχήματος θα αποτελέσουν το υπόβαθρο για την ανάπτυξη των κατάλληλων μαθημάτων κατάρτισης για τις δύο «νέες» προτεινόμενες από το WATTer Skills ειδικότητες, καθώς και του αντίστοιχου υποστηρικτικού υλικού και εργαλείων (που υπόκεινται στο Πνευματικό Προϊόν III – IO3).

IO2. Πλαίσιο Προσόντων

IO3 - Πρόγραμμα και περιεχόμενα Μαθημάτων Κατάρτισης

Αυτό το έγγραφο αναφέρεται στο τρίτο βήμα του έργου- το Πνευματικό Προϊόν ΙΙΙ -Intellectual Output III (IO3), που έχει ως στόχους: την ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών των μαθημάτων και των περιεχομένων κατάρτισης, και την ενσωμάτωση αυτών σε πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης (e-learning). Ειδικότερα, το Πνευματικό Προϊόν ΙΟ3 αφορά στις ακόλουθες κύριες εργασίες:

  • Σχεδιασμό της δομής και των προγραμμάτων σπουδών των μαθημάτων κατάρτισης, σύμφωνα με τις καθορισμένες απαιτήσεις του σχήματος (απεικόνιση των γνώσεων-δεξιοτήτων-ικανοτήτων, δηλ. KSC – ΓΔΙ, που περιγράφουν τι θα μάθει και θα μπορεί να κάνει ο εκπαιδευόμενος, ανεξάρτητα από το σύστημα στο πλαίσιο του οποίου απονέμεται ένα συγκεκριμένο προσόν);
  • Ανάπτυξη, επικύρωση και υλοποίηση των περιεχομένων κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής των εργαλείων και απαιτούμενων πόρων/μέσων για την παροχή των εκπαιδευτικών ενοτήτων διαδικτυακά και τη διάδοση του περιεχομένου της κατάρτισης;
  • Ανάπτυξη εκπαιδευτικών εγχειριδίων για τη διδασκαλία σε τάξη για τους καταρτιζόμενους και τους εκπαιδευτές (2 εγχειρίδια και υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό);
  • Δοκιμή και αξιολόγησή των παραγόμενων περιεχομένων κατάρτισης από εμπειρογνώμονες και από τις ομάδες- στόχου προκειμένου να επικυρωθούν από τις διάφορες οπτικές, καθώς και να επιτευχθεί μια σθεναρή αναγνώριση από την αγορά (7 πιλοτικά μαθήματα).

 

IO3. Πρόγραμμα και περιεχόμενα Μαθημάτων Κατάρτισης

WET Course Handbook

WEE Course Handbook

IO4 - Επικύρωση μαθημάτων κατάρτισης, Αναγνώριση της αγοράς και σύστημα Διαπίστευσης για τους τεχνικούς και ειδικούς αποδοτικής χρήσης του νερού

Το παρόν έγγραφο αναφέρεται στο τέταρτο βήμα του έργου: το Πνευματικό Προϊόν 4 (IO4), το οποίο έχει ως στόχο την ανάπτυξη μίας πρότασης για ένα σύστημα αναγνώρισης και διαπίστευσης για τα προσόντα του Τεχνικού Αποδοτικής Χρήσης Νερού (ΤΑΧΝ) και του Ειδικού Αποδοτικής Χρήσης Νερού (ΕΑΧΝ) διευρύνοντας τη δυνατότητα για την σε μακροπόοθεσμη βάση ενσωμάτωσής τους σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά πλαίσια προσόντων στις χώρες των εταίρων. Το σύστημα διαπίστευσης θα πρέπει να διευκολύνει την κινητικότητα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο τόσο των εκπαιδευομένων όσο και των επαγγελματιών του κλάδου διασφαλίζοντας μία δέσμευση ως προς την μεταβιβασιμότητα των μαθησιακών αποτελεσμάτων των ανεπτυγμένων μαθημάτων κατάρτισης.

IO4. Σύστημα διαπίστευσης βασισμένο στο ΕΠΠ και το ECVET